MAANDKAARTEN

KOSTEN EN VOORWAARDEN MAANDKAARTEN

 1. Met een maandkaart is het mogelijk om 2 (twee) keer per week lessen volgen. Dit is veelal in vaste lessen, maar mag ook op een andere lesmoment als het in een bepaalde week beter uitkomt én indien plaats beschikbaar in die betreffende andere les.
 2. Maandkaarten gaan uit van 40 lesweken (ofwel 80 lessen) per kalenderjaar en worden met ingang van 1 januari 2017 teruggerekend naar 10 betaalde maanden per jaar. In de maanden juli en augustus hoeft de yogi dan ook niet te betalen, ook als er wel nog lessen gegeven worden. Dit ter compensatie van de overige vakantieperiodes. Alle overige maanden worden dus wel volledig in rekening gebracht, ongeacht of daar een vakantieperiode in valt.
 3. Maandkaarten geven in hun huidige vorm een korting van 27%, in vergelijking met een 10-strippenkaart.
  De opbouw hiervan is 25% op het reguliere lestarief en een extra 2% korting die compenseert voor een eventuele extra keer dat er een les uitvalt ivm een nationale feestdag of soortgelijk.
 4. Maandkaarten lopen steeds per volle kalendermaand.
  Indien een yogi gedurende een lopende maand instroomt, zal deze maand naar rato van het aantal resterende kalenderdagen verrekend worden. Dit geldt ook voor instroom in de maanden juli en augustus.
 5. Kosten voor maandkaarten dienen vóór aanvang van de betreffende maand voldaan te worden.
 6. Opzeggen kan per afloop van een volledige maand.
  Bij tussentijdse beëindiging van een maandkaart is restitutie van de overgebleven maand helaas niet mogelijk.
 7. Indien een yogi vooraf weet dat hij/zij tijdens de looptijd van een maandkaart voor langere tijd afwezig zal zijn, wordt de yogi verzocht voor de aanschaf van een passende kaart te zorgen. Indien gewenst, kan Awesome Yoga helpen bij het maken van de juiste keuze.
 8. Maandkaarten zijn persoonsgebonden en zijn niet uitwisselbaar en/of overdraagbaar.

Laatst bijgewerkt dd. 21 december 2018, Utrecht